Kvalita

Kvalita

Integrated system for quality and environmental management
Image

Novinky

 

Politika kvality a ochrany životného prostredia

Predstavenstvo Came Canceli Automatici SpA vidí kvalitu, bezpečnosť pracovného prostredia a produktov, technologické inovácie a ochranu životného prostredia ako základné hodnoty podpory konkurenčného trhu. Zároveň si drží vedúcu pozíciu doma i vo svete v odvetví automatizácie vstupov a brán. Je preto odhodlané zabezpečiť prostriedky, ľudské, technologické, organizačné a finančné zdroje, aby zabezpečilo že vývoj, výroba a predajné aktivity sú vykonávané v súlade s týmito základnými hodnotami:

One

Radšej predchádzať ako naprávať

Came vykonáva starostlivé a podrobné štúdie svojich výrobných procesov a pravidelne ich podrobuje revízii. To umožňuje firme plánovať svoje činnosti tak, aby zabezpečila, že jej výrobky sú vždy v súlade so špecifikáciami a vyvaruje sa možným situáciám, ktoré by mohli byť nebezpečné pre ľudské zdravie.

Two

S rešpektom pre kvalitu a životné prostredie

Came sa zaväzuje k dosiahnutiu svojich cieľov pri rešpektovaní právnych smerníc týkajúcich sa kvality výrobkov a životného prostredia.

Three

Neustále sa zlepšovať

Zvýšiť účinnosť a efektivitu pracovných procesov prostredníctvom nových technológií a materiálov za účelom zlepšenia produktov a služieb v závislosti od požiadaviek trhu a ďalších zainteresovaných strán.

Four

Komunikovať, poradiť, zdieľať

Predstavenstvo Came sa zaväzuje šíriť politiku zlepšenia vnímavosti a zapojenia všetkých ľudí pracujúcich pre Came na podporu porozumenia a povedomia o dôležitosti ochrany životného prostredia a kvality prostredníctvom vhodných vzdelávacích aktivít a programov na senzibilizáciu.

TUV

Firma Came Cancelli Automatici obdržala certifikát ISO 9001 za kvalitu riadenia procesov a ISO 14001 za procesy a zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Vývoj a výroba všetkých produktov sa realizuje v Taliansku.

Viac ako 30 rokov skúseností v oblasti technológií a sústavné inovácie zabezpečuje najvyššiu kvalitu výrobkov Came. Udržanie vysokého štandardu kvality je náročný záväzok. Motivácia Came, pokiaľ ide o kvalitu je evidentná a merateľná v každej fáze výroby. Či je to koncepcia spájajúca vývojových inžiniérov, dizajnérov, špecialistov a technikov, alebo výber základných surovín; od výrobných procesov využívajúcich špičkové technologické riešenia až po sústavné a prísne kontroly kvality hotového výrobku. Tieto veľmi vysoké štandardy umožnili Came dosiahnúť najvyššie ohodnotenia a certifikácie od medzinárondých inštitúcií po celom svete. Came Cancelli Automatici využíva Integrovaný systém kvality s certifikátom ISO 9001 a Systém environmentálneho riadenia s certifikátom 14001. Integrovaný systém kvality a environmentálneho riadenia je nastavený tak, aby sa dosiahol primárny cieľ celkovej spokojnosti zákazníkov spolu s ochranou životného prostredia ako aj dlhodobý rešpekt k pracovníkom a územiu, v ktorom Came Cancelli Automatici pôsobí.