24V technológia

24V technológia

To najlepšie pre komfort a bezpečnosť
24V technológia

Produkty

 

Tam kde komfort, vysoký výkon a bezpečnosť majú prednosť, prináša 24V technológia najvyšší štandard

Už žiadne výpadky

Už žiadne výpadky

24V technológia automaticky detekuje akýkoľvek výpadok prúdu a aktivuje záložný zdroj (príslušenstvo) zabudovaný do zariadenia, tak aby ste mohli bránu vždy otvoriť a zavrieť.

Detekcia prekážky

Špeciálny elektronický obvod neustále kontroluje priestor v okolí krídiel brány, a v prípade detekcie objektu zastaví alebo obráti smer pohybu krídiel tak aby nedošlo k zraneniu alebo poškodeniu majetku.

Obstacle detection

Frekventovaný prechod

Nízko-napäťový motor zabezpečuje bezporuchové fungovanie cestných zábran aj pri intenzívnej prevádzke, v prostredí rezidenčných zón alebo pri priemyselných aplikáciách vyžadujúcich trvalú intenzívnu prevádzku.

Frekventovaný prechod
Quick openings

Rýchle otváranie

Prispôsobiteľná všetkým potrebám, 24V elektronika umožňuje nastavenie pracovnej rýchlosti brán a vstupných zariadení pre hladké a bezpečné zatváranie.